RFF close season, tuluyang ipapatupad ng PCSD

by | Oct 11, 2019

Upang mapanatili ang produksyon ng reef-fish-for-food (RFF) sa karagatan, makapahinga ang mga bahura na tirahan nito, at matugunan ang walang kontrol na pagkuha nito, nagdesisyon na ang Palawan Council for Sustainable Development (PCSD) noong ika-256 pagpupulong ng konseho na muling ipatupad ang “seasonal control” ng RFF.

Matatandaang sinuspinde ang implementasyon ng seasonal control sa RFF noong Disyembre 2017 dahil sa panukala ng mga traders at catchers nito na magkaroon muna ng socio-economic impact study ukol dito.

Bilang tugon, kinomisyon ng PCSD ang Western Phippines University upang magsagawa ng nasabing pag-aaral. Kamakailan lamang ay lumabas ang resulta na nagpapakitang  hindi nalalayo ang kinikita ng isang mangingisda tuwing open season kompara sa close season.

Higit kalahating taon na rin magmula nang matapos ang isang taong panukala ng pagsuspinde ng RFF seasonal control.

Ayon sa PCSD Resolution No. 19-676, taon-taung magsisimula ang close season sa unang araw ng Nobyembre at magtatapos sa huling araw ng Marso. Ito ay sapat na panahon upang hayaang mangitlog at muling dumami ang RFF.

Itinatadhana rin ng nasabing resolusyon na kinakailangang maglaan ng pondo ang mga lokal na yunit ng pamahalaan para sa pagsasagawa ng rehabilitasyon ng mga sirang bahura, pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan para sa mga apektadong mamamayan, pagpapaigting ng pagpapatupad ng kaukulang batas pangkalikasan, at pagdeklara ng trenta (30) porsyento ng kanilang karagatan bilang Marine Protected Areas (MPAs).

Samantala, pag-uusapan naman ang mga karagdagang restriksyon sa paghuli ng suno sa susunod na pagpupulong ng PCSD ngayong ika-24 ng Oktubre.