PCSDS, patuloy ang info campaign ukol sa open-closed season ng RFF

by | Sep 5, 2016

Ni Maria Janelle Rebusada

Sa tulong ng mga opisyal ng iba’t-ibang purok, sitio at barangay sa lungsod ng Puerto Princesa, patuloy na isinagawa ng Palawan Council for Sustainable Development Staff (PCSDS) ang pagpapalaganap ng kaalaman patungkol sa iniimplimentang seasonal control sa panghuhuli, pagbebenta, pag-culture at pag transport ng mga buhay-buhay o reef-fish-for-food (RFF), alinsunod sa PCSD Administrative Order # 05, Series of 2014.

Ilan sa mga lugar na pinuntahan ng PSCDS para sa buwan ng Agosto ay ang mga sitio ng Barangay Buenavista, tulad ng Sitio Seaside at Sitio Mangingisda, at Sitio Nasuduan ng Barangay Tagabinet kung saan kanilang nakausap ang mga mangingisda at mga mangangalakal dito ng RFF.

Nakikipagtalastasan rin ang PCSDS sa mga opisyales ng mga nasabing barangay upang makinig sa mga daing ng mga apektadong mga mangingisda at traders.

Ayon sa ilan, iba-iba umano ang panahon ng tinatawag na “natural off season” ng karagatan sa buong lalawigan, kaya naman hinihingi nila ang pagpapalit ng petsa ng nasabing seasonal control.

Suhestyon nila, gawing off season ang panahon ng bagyo mula sa buwan ng Nobyembre hanggang Abril samantalang ang open season naman ay gawing tuwing Mayo hanggang Oktubre.

Dagdag pa nila, hindi sila nakapag handa sapagkat wala umanong konsultasyong naganap at sila’y nabigla sa pagpapatupad ng nasabing batas.

Napagusapan rin ang problema sa mga taga ibang lugar umano na walang permiso na nangongolekta ng RFF.
Siniguro naman ng PCSDS na ang kanilang mga suhestyon ay pinakikinggan at bibigyan-pansin sa pagrebyu sa polisiya.