PCSDS nagsasagawa ng Knowledge-Attitude-Practice Survey sa buong Palawan

by | Sep 5, 2016

Kasalukuyang nagsasagawa ng Palawan Council for Sustainable Development Staff (PCSDS) ng Knowledge-Attitude-Practice (KAP) Survey upang malaman ang pulso ng mga Palawenyo hinggil sa likas-yaman at kalikasan ng lalawigan.

Katuwang ang 92 enumerators, nasa 15,000 survey forms ang ipinimahagi sa mga respondents sa 22 bayan ng lalawigan at lungsod ng Puerto Princesa.

Sa pamamagitan nito, makakauha ang PCSDS ng baseline data na makatutulong upang alamin ang nalalaman ng mga Palawenyo ukol sa R.A. 7611 o ang Strategic Environmental Plan for Palawan Act, at maging sa iba pang batas at polisiyang ipinatutupad ng PCSD. Dito malalaman din kung ano ang pakiramdam at kung paaano umaasal ang mga tao sa mga nabanggit.

At dahil diyan, ang resulta lalabas sa survey ay higit sa lahat na makatutulong sa PCSDS upang makagawa ng mas epektibong istratehiya para hikayatin ang mga komunidad na suportahan ang mga natatanging gawi na nagsusulong ng sustainable development.

Ang KAP Survey ay sinimulan nitong Hulyo lamang at nakatakda itong magtapos bago sumait ang Oktubre. Ang aktibidad na ito ay sa ilalim ng PCSDS ECAN Education and Extension Division (EEED) na naatasang gumawa ng mga plano at programa na dahan-dahang maglalayo sa mga tao mula sa kinagisnan nitong mga gawi na nakasisira sa kalikasan ng lalawigan. – K.A.S. FABRO