PCSDS DMD-Calamian participates in the creation of FWMC in Culion

by | Aug 16, 2023

Villa Rizalina, Barangay Baldat, Culion, Palawan- Palawan Council for Sustainable Development Staff (PCSDS)- District Management Division (DMD)- Calamian participated in the coordination meeting organized by the Calamianes Resilience Network (CRN) in creating a Functional Watershed Management Council (FWMC) in furtherance of the watershed conservation in So. Dita, Barangay Malaking Patag.

The creation of the Functional Watershed Management Council will spearhead the formulation and implementation of regulatory mechanisms to improve the conservation protocols for So. Dita watershed, as an additional support mechanism to the second phase of the implementation of the watershed conservation project funded by Forest Foundation Philippines which started in 2022.

The Functional watershed management committee will function in accordance with policies, guidelines, and plans for the said barangay. It aims to further protect and promote biodiversity and healthy ecosystems in the area, through strict law enforcement, rehabilitation, reforestation, and 3-R technology application therein.

PCSD and its staff are committed to the strict implementation of Republic Act No. 7611, or the Strategic Environmental Plan for Palawan Act, by dipping its hands into policies and advocacies for sustainable development in Palawan.

(Villa Rizalina, Barangay Baldat, Culion, Palawan- Nakilahok ang Palawan Council for Sustainable Development Staff (PCSDS)-District Management Division (DMD)-Calamian sa paglikha ng isang komite (Functional Watershed Management Council) na naglalayong mapaigting ang pangangalaga ng palatubigan (watershed) ng Sitio Dita, Barangay Malaking Patag.

Pangungunahan ng nasabing komite ang paglikha at pagpapatupad ng mas pinaigting na mga panuntunin sa pangangala ng palatubigan dito bilang karagdagang mekanismo sa second phase ng watershed conservation project ng Forest Foundation Philippines, na nagsimula noong 2022. 

Gagabayan ang nasabing Functional Watershed Management Committee ng mga polisiya, alituntunin, at plano na angkop sa nasabing barangay upang mas ma-protektahan at maisulong ang malusog na biodiversity and ekosistema sa lugar; katulong ang mas pinaigting na pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan, pagtatanim, at paggamit ng 3-R technology application sa adkihaing ito.

Panata ng PCSD at ng Staff nito ang striktong pagpapatupad ng Batas Republika Bilang 7611, o ang Strategic Environmental Plan for Palawan Act, sa pangingialam nito sa mga polisiya at adbokasiya sa pagkamit ng sustainable development sa lalawigan ng Palawan.)