Kasabay ng paglago ng Batas SEP ay ang pagyabong ng isang kaibigang sisimbolo ng berde at masaganang Palawan. Kilalanin si Sid, ang bagong mukha ng Sustainable Development sa Palawan! #SEP27