City Ordinance No. 993 o ang “Single-Use-Plastic and Styrofoam Regulation”

by | Apr 17, 2020

ng City Ordinance No. 993 o ang “Single-Use-Plastic and Styrofoam Regulation” ay ganap na ipinapatupad simula ngayong araw, April 17, 2020, sa lungsod ng Puerto Princesa.

Simulan na iwasan gumamit ng mga sumusunod na single-use-plastics:
– Plastic Bags
– Plastic Utensils
– Plastic disposable cups
– Plastic Coffee Stirrers
– Plastic Straws

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
I-download o ibahagi ang nakalakip na mga infographics para sa karagdagang kaalaman patungkol sa single-use-plastics at kung ano ang maaari mong gawin para mabawasan ang problema sa plastics.