𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒 𝐑𝐄𝐋𝐄𝐀𝐒𝐄

ππ‘πŽπ“π„π‚π“πˆππ† 𝐀𝐍𝐃 πŒπ€ππ€π†πˆππ† π‹π€π–π€πŠ πˆπ’π‹π€ππƒ π‚π‘πˆπ“πˆπ‚π€π‹ π‡π€ππˆπ“π€π“: 𝐀 π‚π‘π”π‚πˆπ€π‹ 𝐒𝐓𝐄𝐏 π“πŽπ–π€π‘πƒπ’ ππˆπŽπƒπˆπ•π„π‘π’πˆπ“π˜ π‚πŽππ’π„π‘π•π€π“πˆπŽπ