𝐏𝐂𝐒𝐃𝐒 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐌𝐏𝐀 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝗳𝗼𝗿 𝗲𝗻𝗵𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴 𝐌𝐏𝐀 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧

by | Sep 26, 2023

𝐂𝐢𝐭𝐲𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐀𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 ─ To enhance the governance of Marine Protected Areas (MPA) in Palawan, Palawan Council for Sustainable Development Staff (PCSDS) participated in the MPA Network Capacitation Training on September 12-13.

Organized by the Office of the Provincial Agriculturist, in partnership with USAID Fish Right and World Wildlife Fund (WWF) Philippines, the event centered on the current status of all MPAs in Palawan. It also became a platform for MPA managers to impart their best practices in MPA’s conservation and protection.

PCSDS also learned the usage of some of the assessment tools in ascertaining MPA/Ns performance, such as the Management Effectiveness Assessment Tool (MEAT); Network Effectiveness Assessment Tool (NEAT); and Socio-economic Assessment Tool (SEAT). These could also be adopted by PCSDS in its Environmentally Critical Areas Network (ECAN) Coastal Zoning in Palawan.

Aside from PCSDS, the event was also attended by representatives from Municipal Agriculture Officers (MAOs); Municipal Planning and Development Coordinators (MPDCs); Marine Protected Areas Managers; Fisheries Technicians; PG-ENRO; Sanggunian Bayan Members; Office of the Provincial Agriculturist (OPA); and from Environmental Legal Assistance Center (ELAC), among others. #PCSDNews#pcsdupdates

*****

Citystate Asturias Hotel Palawan ─ Upang mas lalong iangat ang pamamahala sa mga Marine Protected Areas (MPA) sa Palawan, nakilahok ang Palawan Council for Sustainable Development Staff (PCSDS) sa ginanap na MPA Network Capacitation Training noong ika-12 hanggang ikaw-13 ng Setyembre.

Ang nasabing training ay inorganisa ng opisa ng Provincial Agriculturist, kasama ang USAID Fish Right at World Wildlife Fund (WWF) Philippines. Nagsilbi ito bilang plataporma sa pagtalakay ng kasalukuyang lagay ng mga MPA sa Palawan. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga MPA managers na ibahagi ang kanilang epektibong pamamaraan sa pagprotekta at pangangalaga nito.

Natutunan din ng PCSDS ang paggamit ng ilan sa mga assessment tools para sa MPAs, kagaya ng Management Effectiveness Assessment Tool (MEAT); Network Effectiveness Assessment Tool (NEAT); at Socio-economic Assessment Tool (SEAT). Makatutulong ito sa PCSDS sa pagpapatupad ng pagsosonang ‘coastal’ nito sa Palawan.

Ang training na ito ay dinaluhan din ng iba pang kinatawan mula sa Municipal Agriculture Officers (MAOs); Municipal Planning and Development Coordinators (MPDCs); Marine Protected Areas Managers; Fisheries Technicians; PG-ENRO; Sanggunian Bayan Members; Office of the Provincial Agriculturist (OPA), at ng Environmental Legal Assistance Center (ELAC).