𝐏𝐂𝐒𝐃𝐒 𝐃𝐌𝐃-𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡 𝐡𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐧𝐬 𝐚𝐰𝐚𝐫𝐞𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐨𝐟 𝐁𝐠𝐲. 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐬 𝐨𝐟 𝐁𝐠𝐲. 𝐍𝐞𝐰 𝐂𝐮𝐲𝐨 𝐨𝐧 𝐏𝐂𝐒𝐃-𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐥𝐚𝐰𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

by | Sep 4, 2023

𝐑𝐨𝐱𝐚𝐬, 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧- On August 25, Palawan Council for Sustainable Development Staff (PCSDS) District Management Division (DMD) – North, through Mr. Eduardo Cabrera, heightened the awareness of the Bgy. Officials of Bgy. New Cuyo on Republic Act No. 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act; and Republic Act No. 9175, or Chainsaw Act of 2002, during the Capacity Building Training by the Katala Foundation Inc. (KFI) and Palawan Pangolin Conservation Program (PPCP), here.

Other key topics discussed were the importance of forest ecosystem, Palawan Pangolin, and the Revised Forestry Code. These were held to equip the said officers with the fundamental knowledge of some of the laws, ordinances, and species conservation efforts in Palawan, being strongly pushed for by PCSD and its Staff through its policies and partnership with different organizations such as KFI and PPCP. #PCSDNews#PCSDUpdates

—————-

(Roxas, Palawan- Noong ika-25 ng Agosto, inangat ng Palawan Council for Sustainable Development Staff (PCSDS) District Management Division (DMD) – North, sa katauhan ni Mr. Eduardo Cabrera, ang kamalayan ng mga opisyales ng Bgy. New Cuyo sa mga Batas Republika (BR) Bilang 9147, ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act; at Batas Republika Bilang 9175, o ang Chainsaw Act of 2002, sa Capacity Building Training ng Katala Foundation Inc. (KFI) at Palawan Pangolin Conservation Program (PPCP) na isinagawa rito.

Kabilang din sa mga tinatalakay ay ang kahalagahan ng ekosistema ng kagubatan sa Palawan, Palawan Balintong, at ang Revised Forestry Code, ng mga batas, ordinansa, at pangangalaga sa buhay-ilang ng lalawigan, na mariing ipinatutupad ng PCSD at ng staff nito, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng ahensiya sa iba’t ibang organisasyon katulad ng KFI at PPCP.)